Livet är bra, när man orkar

Om Agnieszka Zysk

Vem jag är

Hej och varmt välkommen till min hemsida!

Som en engagerad terapeut brinner jag för att stödja människor på deras resa mot självförverkligande och välmående. Med omfattande erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar, vuxna och par har jag en djup förståelse för de olika nyanserna som individuella behov, temperament, livserfarenhet samt språk-, kulturella- och eventuella religionsskillnader kan föra med sig och hur dessa kan påverka vår livssituation och relationer.

Min terapeutiska filosofi

Min terapeutiska filosofi bygger på att varje individ är unik, med sina egna livsutmaningar. Jag använder mig av en empatisk metod för att hjälpa dig att navigera i dina känslor och beteenden, för att finna balans och hälsosamma strategier för personlig utveckling.

Min bakgrund inom parterapi har gett mig insikter i vikten av att anpassa terapin efter olika perspektiv och bakgrunder, vilket är en grundpelare i mitt arbete. Jag strävar efter att skapa en icke-dömande och inkluderande atmosfär där ni kan känna er trygga att utforska och uttrycka era behov.

Agnieszka Zysk

Terapeutiska bakgrund

Jag erbjuder olika former av terapi, båda online och i centrala Stockholm

Som terapeut arbetar jag inom humanistiska terapier, främst Gestalt, med målet att stödja klienter i deras resa mot en djupare självkännedom och bättre hantering av livets utmaningar. Mitt fokus i arbetet är att hjälpa till med att utveckla mer effektiva och hälsosamma sätt att hantera svårigheter. Jag tror att en ökad medvetenhet om sig själv och ens egna behov, samt förmågan att tillfredsställa dem med respekt för andra, leder till ökad glädje och välbefinnande.

Jag erbjuder skräddarsydd terapi för både vuxna och barn, inklusive parterapi och föräldrarådgivning. Min terapeutiska approach integrerar tekniker från gestaltterapi, kognitiv beteendeterapi, sexologi och mindfulness, vilket möjliggör för mina klienter att bättre förstå och hantera sina känslor, interpersonella relationer och olika livssituationer.

Som certifierad gestaltterapeut, andningsterapeut, sexolog och hypnoterapeut tillhandahåller jag specialiserade behandlingsprogram för individer som önskar använda kroppens förmåga att initiera förändring och öka självmedvetenheten.

I min roll som sexolog erbjuder jag terapi för enskilda individer och par, med syfte att förbättra den emotionella och fysiska intimiteten i deras relationer samt att höja tillfredsställelsen i deras sexliv.

Min övergripande ambition är att skapa en trygg och stöttande atmosfär där klienter kan finna nytt hopp och påbörja sin helande resa.

.