Daj życiu szansę by było piękniejsze!

Witam

Agnieszka Zyśk

Witaj serdecznie na mojej stronie internetowej!

Jako zaangażowana terapeutka wspieram w podróży ku samopoznaniu i samorealizacji. Posiadając obszerne doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi oraz parami, mam głębokie zrozumienie niuansów, jakie nasze indywidualne historie, temperament, traumy, wychowanie oraz wzorce kulturowe wpływają na nasze losy i wybory życiowe.

Moja filozofia terapeutyczna opiera się na przekonaniu, że każde indywiduum jest unikalne, z własnymi wyzwaniami życiowymi i potrzebami. Stosuję empatyczną metodę, aby pomóc Ci w zrozumieniu swoich uczuć i zachowań, by znaleźć równowagę i zdrowe strategie rozwoju osobistego.

Moje doświadczenie w terapii par dało mi wgląd w znaczenie dostosowania terapii do różnych perspektyw i historii życiowych – uwzględniając również wzorce kulturowe i religijne. Dążę do stworzenia akceptującej atmosfery, gdzie Ty i Twój partner możecie czuć się bezpiecznie, eksplorując i wyrażając swoje potrzeby.

 

Agnieszka Zysk

Tło terapeutyczne

Oferuję różne formy terapii, zarówno online, jak i w centrum Sztokholmu

Jako terapeutka pracująca w nurtach humanistycznych, głównie Gestalt, mam na celu wspieranie klientów w ich podróży ku głębszemu poznaniu siebie, osiąganiu celów oraz radzeniu sobie z wyzwaniami życiowymi. Jako terapeutka zapewniam bezpieczne i wspierające środowisko, w którym moi klienci mogą explorować swoje uczucia, myśli i zachowania oraz odkrywać nowe sposoby radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi.

Moja praca skupia się na pomocy w opracowywaniu bardziej efektywnych, zdrowszych sposobów radzenia sobie z trudnościami. Wierzę, iż większa świadomość siebie i własnych potrzeb, oraz umiejętność ich zaspakajania, z szacunkiem do siebie i do drugiego człowieka, prowadzi do zwiększenia poczucia radości i dobrostanu.

Oferuję spersonalizowaną terapię zarówno dla dorosłych, młodzieży i dzieci, terapię par oraz poradnictwo dla rodziców. Jako certyfikowana terapeutka: Gestalt, oddechowa (Nemi Nath), seksuolog, konstelacji (Bert Hellinger) oraz osoba po długich szkoleniach w terapii poznawczo-behawioralnej, mindfulness, POP(Mindell) i hipnozy – wykorzystuję wiedzę z tych dziedzin i oferuję różne specjalistyczne podejścia dostosowane do indywidualnych potrzeb.

W roli seksuologa oferuję terapię zarówno dla indywidualnych klientów, jak i par, mając na celu poprawę emocjonalnej i fizycznej intymności oraz zwiększenie satysfakcji z życia seksualnego.

Moim głównym celem jest stworzenie bezpiecznej i wspierającej atmosfery, w której moi klienci mogą odnaleźć nową nadzieję i rozpocząć swoją podróż ku uzdrowieniu.